Łańcuch dostaw w przedsiębiorstwach produkcyjnych

W dzisiejszych czasach by podtrzymać ciągłość procesu produkcyjnego w swoim przedsiębiorstwie niezwykle kluczowe jest utrzymanie procesu łańcucha dostaw. Jest on niezwykle kluczowy dla przedsiębiorstw produkcyjnych ze względu na to, iż jedynie dzięki temu procesowi możliwa jest produkcja oraz proces magazynowania czy też dalszej sprzedaży swoich dóbr i usług. W czasach pandemii takie działania mogą być mniej lub bardziej utrudnione zatem warto wiedzieć co należy zrobić by utrzymać łańcuch dostaw na odpowiednim poziomie.

Czym jest łańcuch dostaw dla przedsiębiorstwa produkcyjnego?

Dla przedsiębiorstwa produkcyjnego – podobne zresztą jak dla każdej innej formy prowadzenia działalności na różną skalę – utrzymanie łańcucha dostaw na tym samym poziomie jest niezwykle istotne. Samo pojęcie łańcucha dostaw oznacza ciąg działań, który pozwala na dostarczenie wszelkich komponentów i części do przedsiębiorstwa głównego, w którym odbywa się proces produkcyjny. Innymi słowy łańcuch dostaw pozwala na zachowanie ciągłości produkcji co z kolei przekłada się na unikanie przestojów czy też sytuacji, z powodu których firma jest stratna.

W jaki sposób efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw?

Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw polega na stosowaniu kilku prostych reguł, które regulują pracę wszystkich osób oraz urządzeń kluczowych w procesie dostaw. Do tego typu zadań należą:

  • odpowiednie zarządzanie zapasami – by miejsce magazynowania nie było zbytnio przepełnione oraz by zbyt duża ilość produkowanych wyrobów nie zalegała w magazynach konieczne jest odpowiednie zarządzanie zapasami. Polega ono na prowadzeniu sprzedaży oraz wysyłaniu do miejsc docelowych swoich wyrobów w taki sposób by każda nowo wyprodukowana partia wyrobów mogła bez problemu trafiać na możliwie jak najkrótszy okres czasu do magazynu. W ten sposób można uniknąć kosztów związanych z budową dodatkowego miejsca magazynowania;
  • planowanie produkcji – ten proces z kolei polega na optymalizowaniu zasobów oraz odgórnym ustalaniu potrzeb produkcyjnych na dany rynek zbytu. Takie odgórne ustalenie ilości produktów lub usług jakie mają zostać wytworzone jest niezwykle ważne, gdyż pozwala na uniknięcie zbędnych kosztów wytworzenia zbyt małej lub zbyt dużej liczby swoich wyrobów. Planowanie produkcji powinno być dostosowane zarówno do możliwości produkcyjnych wybranego przedsiębiorstwa jak i potrzeb ze strony kontrahentów oraz klientów;
  • zastosowanie systemu ERP – kolejnym sposobem na efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw jest wdrożenie systemu ERP. Jest to informatyczny system, który pozwala na usprawnienie procesów logistycznych w firmie tj. na objęcie kontroli nad najważniejszymi działami w każdym przedsiębiorstwie. Mowa tutaj przede wszystkim o działach takich jak finanse, księgowość, magazyn, miejsce produkcji czy też kadry lub zaopatrzenie;
  • zastosowanie strategii lean manufacturing – ta strategia jest niezwykle istotna dla łańcucha dostaw, gdyż pozwala na efektywne zarządzanie zasobami jak i zapasami w każdym przedsiębiorstwie. Dodatkowo dzięki tej strategii można wdrażać procedury mające na celu rozwój kultury pracy w wybranym miejscu oraz ogólne nastawienie na jak najszybszy i możliwie jak największy rozwój firmy.

Bazując na wyżej wymienionych przykładach wprowadzających efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw można stwierdzić, iż samo zarzadzanie tym procesem nie jest aż tak skomplikowane. Istotne jest by stosować się do wszystkich wyżej wymienionych reguł, gdyż pozwoli to na uniknięcie zbędnych komplikacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here