zaleglości

Umorzenie zaległości podatkowej, czyli odsetek za zwłokę oraz opłat prolongacyjnej, jest to ulga podatkowa, dzięki której nie będziemy musieli płacić w swoich zobowiązań. O takie umorzenie możemy starać się ale decyzję o niej podejmuje Urząd Skarbowy. Oznacza to, że nawet jeżeli złożyliśmy wniosek o naraz wypełniliśmy wszystkie wymagania, które uprawiają nas do otrzymania takiego umorzenia, to nie mamy stu procentowej gwarancji, że taka ulga zostanie nam przyznana, ponieważ ostateczną decyzje podejmuje urząd.

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/umorzenie-zaleglosci-podatkowej-zasady/

Umorzenie zaległości podatkowej – jakie zasady? 

Urząd Skarbowy rozpatruje każdą sprawę indywidualne. Może on między innymi sprawdzić naszą sytuację majątkową oraz zweryfikować w jaki sposób umowa umorzenia wpłynie na naszą sytuację życiową oraz sytuację życiową naszej rodziny. Jeżeli urząd uwzględnij interes podatnika lub ważny interes publiczny, to umorzy: zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę, opłatę prolongacyjna. Zaległości te mogą być umorzone w sposób częściowy bądź w całości. Umorzenie może dotyczyć wszystkich zobowiązań podatkowych takich jak VAT, PIT i CIT. 

Jeżeli umorzenie zaległości w całości zostanie nam uznane, to odsetki zostaną również ułożone. Jeżeli jednak otrzymamy umorzenie, ale tylko częściowe to odsetki tak samo będą umorzone w odpowiedniej proporcji. Przepisy dodatkowo nie regulują jednoznacznie czy ważny jest interes podatnika, bądź ważny interes publiczny. Na podstawie orzecznictwa sądowego można domniemywać, że:

• Ważny interes podatnika jest to sytuacja, w której z jakiegoś powodu nadzwyczajnego/losowego podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych.

• Ważny interes publiczny jest sytuacja, kiedy zapłata zaległości podatkowych spowoduje konieczność ściągnięcia przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zrobić tego samodzielnie

Ulga dla osób prowadzących własny biznes nie może jednak stanowić pomocy publicznej. Pomoc publiczna przyznaję się wówczas w sytuacjach szczególnych takich jak klęska żywiołowa lub poważne zakłócenia w gospodarce. Może to dotyczyć również szkolenia, rozwoju małych, a także średnich przedsiębiorstw oraz ochrony środowiska.

Możliwa jest też ulga, która jest pomocą niszczą co się w limicie, który dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200000 € w ciągu 3 lat.

Urząd Skarbowy, ma możliwość pomnożyć zaległości sam bez takiego wniosku. Będzie to możliwe w przypadku, gdy:

• zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że wydatki egzekucyjne okażą się większe niż uzyskana przez urząd kwota 

• kwota zaległości nie będzie przekraczała pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia egzekucji naszej niezależności 

• uzyskana kwota zaległości nie będzie odpowiadała kwocie w zakłócony, bądź umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym 

• w przypadku naszej śmierci nie zostawimy żadnego majątku bądź zostawimy między innymi ruchomość, która podlega egzekucji

Zobacz też: http://www.hostowisko.pl/ograniczenie-poboru-zaliczek-na-podatek-dochodowy/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here