Czy forward to kontrakt terminowy?
Czy forward to kontrakt terminowy?

Czy forward to kontrakt terminowy?

Forward to umowa, która jest zawierana pomiędzy dwiema stronami w celu ustalenia warunków transakcji na przyszłość. Jest to rodzaj kontraktu terminowego, który umożliwia inwestorom zabezpieczenie się przed ryzykiem zmiany cen aktywów w przyszłości.

Co to jest forward?

Forward to umowa, w której dwie strony zobowiązują się do kupna lub sprzedaży określonego aktywa w przyszłości po ustalonej cenie. Aktywa, na które można zawrzeć forward, mogą obejmować waluty, surowce, akcje czy indeksy giełdowe.

Forwardy są często używane przez przedsiębiorstwa, które chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem zmiany cen surowców lub walut. Na przykład, firma importująca surowce może zawrzeć forward, aby zabezpieczyć się przed wzrostem cen surowców w przyszłości.

Jak działa forward?

Forwardy są umowami dwustronnymi, co oznacza, że obie strony muszą się zgodzić na warunki transakcji. W forwardzie określa się datę rozliczenia, czyli termin, w którym nastąpi wymiana aktywów oraz ustala się cenę forwardu.

Warto zauważyć, że forwardy nie są standardyzowane, co oznacza, że warunki transakcji mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb stron. Jednakże, forwardy są zazwyczaj zawierane na rynku pozagiełdowym, co oznacza, że nie są notowane publicznie.

Różnica między forwardem a kontraktem terminowym

Forwardy są często mylone z kontraktami terminowymi, ale istnieje pewna różnica między tymi dwoma instrumentami finansowymi. Główną różnicą jest to, że forwardy są umowami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb stron, podczas gdy kontrakty terminowe są standardyzowane i notowane publicznie na giełdach.

Kontrakty terminowe są również rozliczane codziennie, co oznacza, że wartość kontraktu jest aktualizowana na podstawie bieżących cen rynkowych. W przypadku forwardów, rozliczenie następuje dopiero w ustalonym terminie w przyszłości.

Podsumowanie

Forwardy są rodzajem kontraktów terminowych, które umożliwiają inwestorom zabezpieczenie się przed ryzykiem zmiany cen aktywów w przyszłości. Są to umowy dwustronne, które umożliwiają dostosowanie warunków transakcji do indywidualnych potrzeb stron. Różnią się od kontraktów terminowych, które są standardyzowane i notowane publicznie na giełdach. Forwardy są popularne wśród przedsiębiorstw, które chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem zmiany cen surowców lub walut.

Tak, forward to kontrakt terminowy.

Link tagu HTML: https://www.delite.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here